Renkli kozmetik üretimine başlamadan evvel bunları biliyor musunuz?

• Hangi tip ürün için gerekli asgari yatırım maliyetinizi?
• Üretim yerinin nasıl olması gerektiğini?
• Üretim alanının nasıl planlanması gerektiğini?
• Üretim akışının nasıl olması gerektiğini?
• İmalat için gerekli üretim yerinin ergonomik yapısını?
• Yönetmeliği göre kutu üzerinde yazmakla zorunlu olduğunuz tabirleri?
• Ürünün hammadde tedarikçilerinin kimler olduğunu?
• Hammadde seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini?
• Ürünün pazardaki istenilen yapısının ne olduğunu?
• Formüle edilen ürünün birim maliyetlerinin ne olması gerektiğini?
• Formüle edilen ürünün yüksek kalitede olması için üretimde dikkat edilmesi gereken unsurları?
• Formüle edilen ürünün özelliklerine göre kutu üzerinde ki tanıtım ve iddiaların neler olması

gerektiğini?
• Formüle edilecek üründe tedarik zincirinin nasıl seçilmesi gerektiğini?
• Formüle edilecek üründe yeni teknolojik ürünlerle ürün birim maliyetinin nasıl azaltılabileceğini?
• Formüle edilecek üründe yeni teknolojik ürünlerle ürün kalitesinin nasıl arttırılabileceğini?
• Formüle edilmiş ürünün eldeki hammadde stokları ile nasıl çeşitlendirilebileceğini?
• Formüle edilmiş ürünün yapısının hangi tip pazara daha uygun olduğunun saptanmasının nasıl

yapışacağını?
• Formüle edilmiş ürünün yapısına, fiyatına, kalitesine göre nasıl ve ne kadar reklam yatırımı yapılması

gerektiğini?
• Ürünlerin günlük üretim adetleri ile başa baş noktalarını?
• Renkli kozmetikte üretim adetlerinin en az ne olması gerektiğini?
• Hangi tip makine ile üretim yapılması gerektiğini?
• Hangi tip makinenin daha verimli olduğunu?
• Hangi tip ürünün, hangi tip makine ile üretim yapılması gerektiğini?
• Yurtdışı tedarik ile yurtiçi üretimdeki karlılık oranlarını?
• Hangi ürün için ne tip bir ambalaj seçmenin en doğru karar olabileceğini?
• Kötü repütasyona sahip bir ambalajın seçilmesinin ürün pazarlamasında ciddi satış kaybına

sebep olduğunu?
• Kalite kontrol için gerekli olan en önemli kontrol test metotlarını?
• Ürünün stabilizesini? Rafta ne kadar kalabileceğini?
• Bir ürünün satış fiyatlarını belirlemede dikkat edilmesi gereken ve öngörülmeyen unsurları?
• Ürün maliyetlerinde hammadde, ambalaj sarflarının ürün maliyetinde ki yüzdelerini?
• Bir çeşit üründeki USD 0,1.- lik bir yanlış tedariğin sonuçta minimum üretimde en az USD 1000.-lık

finans kaybı olduğunu?
• Yurtdışı tedariğinde, yurtiçi üretime göre yalnızca Euro2/kg lik bir fazla yatırımın min 1000 kg

alımda ithalat başına fatura değerinde Euro 2000 lik ithalat masrafları ile Euro 2300-2400 finansal

kayba sebep olduğuna?
• Ürün için yeni moda renkleri?
• Bir işletmede görülen veya öngörülen işletme giderlerinin ne kadar olacağını?
• Asgari hammadde stoğu ile üretilebilecek ürünleri?
• Hangi hammaddenin stoklarınızda ölü yatırım olduğunu?
• Yanlış seçilen renklerin stokta ciddi yer tuttuğunu?
• Bir ürünün piyasa sunulmasında ki pazarlama taktiklerini?
• Hedeflenilen ürünlerin piyasada yüzde kaçlık pazar payına sahip olduğunu?
ürünün seçilen piyasada ki satış payı yüzdelerini?
• Hangi tip ürünün hangi piyasada yüzde kaç satışa sahip olduğunu?
• İhracatta hangi ülkelerin ne çeşit yapıda ürün talep ettiğini?
• İhracat için gerekli olan evrak ve belgelerin neler olduğunu?
• İhracat için gerekli olan alt yapı ve üretim standartlarının ne olması gerektiğini?
• İhracat için hangi ülkeye malın nasıl sunulması ve paketlenmesi gerektiğini?
• İhracat yapılması planlanan ürün için hangi ülkeye göre hangi tasarımların seçilmesi gerektiğini?
• İhracat teşvik kredilerinin ne olduğunu?
• İhracat teşvik kredilerinin nasıl alınabileceğini?
• Yanlış seçilmiş formül, yanlış fiyatlanmış yarı mamul, yanlış satın alınmış hammaddenin

ve/veya yanlış seçilmiş renk yelpazesinin firma prestij ve karlılığında oluşturacağı kayıpların

ne kadar olabileceğini BİLİYORMUSUNUZ?Tüm bu soruların cevapları için hizmette Çözüm Ortağınız olarak çalışıyoruz.
Temmuz 2011